Właściwości tlenku węgla(IV)

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Jedna z najbardziej tajemniczych katastrof w historii";
  • „Czym jest tlenek węgla(IV)?";
  • „Obieg tlenku węgla(IV) (dwutlenku węgla) w przyrodzie";
  • „Otrzymywanie i właściwości tlenku węgla(IV)";
  • „Wykrywanie (identyfikacja) tlenku węgla(IV)";
  • „Zastosowanie tlenku węgla(IV)";
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 20 ilustracji, dwa filmy, dwa wykresy interaktywne, dwie grafiki interaktywne, osiem poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje oraz osiem ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „fotosynteza", „reakcja charakterystyczna", „sublimacja", „suchy lód" oraz „woda wapienna".

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida