Woda – zadziwiająca ciecz

Wprowadzenie do tematu o właściwościach wody i jej znaczeniu w przyrodzie. Starter jest wzbogacony ilustracją przedstawiającą dziewczynkę unoszącą się w wodzie. W opisie do ilustracji zwrócono uwagę na różnicę gęstości wody słodkiej i słonej. Zamieszczono też wykaz wiadomości, które uczeń powinien znać oraz cele nauczania zapisane w języku ucznia - kryteria sukcesu.

Opisano w kilku zdaniach właściwości fizyczne i chemiczne wody. Do tekstu dołączono model cząsteczki wody.

Instrukcje do przeprowadzenia: a)obserwacji procesów zmiany stanów skupienia wody, b)doświadczenia celem wykazania różnicy gęstości wody słodkiej i słonej. Do tekstu dołączono film o zmianach stanu skupienia wody w zależności od temperatury oraz ilustrację przedstawiającą dziewczynkę unoszącą się w słonej wodzie.

Opisano znaczenie wody w przyrodzie i w życiu człowieka. Tekst jest ilustrowany galerią zdjęć przedstawiających różne stany skupienia wody w przyrodzie ( mgła, deszcz, lód). Zawarto też instrukcję do przeprowadzenia obserwacji celem sprawdzenia, czy w powietrzu znajduje się para wodna. W tekście znajduje się również schemat przedstawiający udział wody słonej w hydrosferze.

Instrukcja do przeprowadzenia doświadczenia, które pozwala zrozumieć, jak woda reaguje na zmianę temperatury otoczenia. Do instrukcji dołączono schemat ilustrujący badane zjawisko.

W tekście objaśniono jak zmienia się gęstość wody zależnie od temperatury otoczenia. Na ilustracjach wykazano, że fakt, iż lód ma mniejszą gęstość od wody, ma istotne znaczenie w przyrodzie i w codziennym życiu człowieka.

Zestawienie informacji o właściwościach wody, które decydują o jej istotnym znaczeniu w przyrodzie i w życiu człowieka. Zamieszczono też pracę domową.

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida