Woda i jej rola w przyrodzie

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Obecność wody w przyrodzie”;
  • „Woda jako podstawa wszelkiego życia”;
  • „Zanieczyszczenia wód naturalnych”;
  • „Uzdatnianie wody”;
  • „Oczyszczanie ścieków”;
  • „Racjonalne gospodarowanie wodą”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 39 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), dwa filmy, 13 poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „liofilizacja” oraz „woda destylowana”.

Aktualizacja tekstu: Małgorzata Ambroziak

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida