Wodorotlenki – ich budowa i otrzymywanie

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Wodorotlenki - bodowa”;
  • „Rozpuszczalność wodorotlenków w wodzie”;
  • „Wskaźniki”;
  • „Otrzymywanie wodorotlenków”;
 • podsumowania;
 • słownika;
 • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 11 ilustracji, dwie symulacje, jeden film, dziewięć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz dziewięć ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „sieć krystaliczna”, „wodorotlenek”, „zasada”, „wskaźniki kwasowo‑zasadowe”, „odczyn roztworu” oraz „reakcja egzotermiczna”.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida