Wody powierzchniowe i podziemne

Tablica poglądowa służy do pomocy w realizacji tematu dotyczącego omawianiu zasobów wodnych w Polsce.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.