Wody powierzchniowe

Szkoła podstawowa
Przyroda
Udostępnij

Tablica dotycząca wód powierzchniowych, przedstawiająca różne rodzaje zbiorników sztucznych i naturalnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida