Wody słodkie

Ilustracja przedstawia zbiornik słodkowodny.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.