„Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości…”. O miłości w Starym i Nowym Testamencie

Materiał zawiera 37 ćwiczeń, w tym 3 interaktywne, oraz 2 ilustracje. 

Materiał składa się z sekcji: „Pieśń nad Pieśniami, „Oblubienica Dantego Gabriela Rossettiego", „Osiem błogosławieństw", „Kazanie na górze Cosima Rosselliego", „Hymn o miłości", „Rodzaje miłości", „Pieśń o miłości", „Piękna nieznajoma", „Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości...", „Czy można pokochać wroga?", „O związkach małżeńskich", „Zadaniowo".

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki),  42 ćwiczenia, w tym 2 ćwiczenia interaktywne.

Zasób zawiera fragment opracowania dotyczący różnych sposobów odczytania „Pieśń nad Pieśniami". Tekst opatrzony jest zestawem zadań i ćwiczeniami interaktywnymi sprawdzającymi rozumienie czytanego tekstu.

Zasób zawiera fragment „Pieśni nad Pieśniami" i zadania dotyczące analizy i interpretacji tekstu.

Zasób zawiera obraz „Oblubienica" Dantego Gabriela Rossettiego i otwarte pytanie dotyczące odwołań obrazu do "Pieśni nad Pieśniami".

Zasób składa się z fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza (Kazanie na górze) i zestawu ćwiczeń dotyczących analizy i interpretacji tekstu.

Zasób składa się z obrazu Kazanie na górze Cosima Rosselliego i otwartych pytań do tekstu związanych z obrazem i tekstem biblijnym.

Zasób składa się z tekstu opartego na książce „Cztery miłości" C. S. Lewis i zestawu pytań sprawdzających rozumienie tekstu, kształcących umiejętność argumentowania i wyszukiwania informacji.

Zasób zawiera „Pieśń o miłości" Hafiza i pytanie otwarte dotyczące podobieństw i różnic z "Pieśnią nad Pieśniami".

Zasób zawiera fragment Ewangelii o miłości nieprzyjaciół i zestaw pytań otwartych ukierunkowanych na umiejętność argumentowania.

Zasób zawiera obszerny fragment Listu św. Pawła i polecenie dotyczące sformułowania notatki na podstawie tekstu.

Zasób zawiera fragment powieści „Imię róży" U. Eco oraz dwa zadania otwarte odnoszące się do tekstu.

Zasób składa się z cytatu z „Pieśni nad Pieśniami" i polecenia otwartego dotyczącego napisania opowiadania lub wiersza.

Zasób zawiera polecenie utworzenia krzyżówki (wraz z filmem instruktażowym) oraz zadania otwarte dotyczące korespondencji sztuk (biblijne inspiracje).

Bibliografia:

 • Źródło: Umberto Eco [czyt. Umberto Eko], Imię róży, tłum. Adam Szymański, Warszawa 1987, s. 286.
 • Źródło: Pieśń, [w:] Pieśni miłosne Hafiza, tłum. Władysław Dulęba, Kraków 1973, s. 57–58.
 • Źródło: 1 List do Koryntian, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Źródło: Ewangelia wg św. Mateusza , [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Źródło: Pieśń nad Pieśniami , [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Źródło: Pieśń nad Pieśniami, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Źródło: Hymn o miłości, 1 List do Koryntian, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Źródło: Katarzyna Bomba, Romeo i Julia, czyli miłość mocna jak śmierć, Kraków 2002, s. 25–28.
 • Źródło: Cosimo Rosselli, Kazanie na Górze, 1481–1482,, Kaplica Sykstyńska, Watykan, domena publiczna.
 • Źródło: Ewangelia wg św. Mateusza, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 1983.
 • Źródło: Zenon Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 104–106.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida