Strona główna Wojna niemiecko–sowiecka
Powrót

Wojna niemiecko–sowiecka

Materiał składa się z sekcji: „Wprowadzenie”, „Początek wojny radziecko‑niemieckiej”, „Pierwsze niemieckie sukcesy”, „Stabilizacja frontu”, „Przełom na froncie. Stalingrad”, „Bitwa na łuku kurskim”, „Zimowo‑wiosenna i letnio‑jesienna ofensywa armii sowieckiej”, „Koniec wojny w Europie”, „Zamiast podsumowania”.

Wprowadzenie to fragment tekstu z „Historii świata”.

Materiał zawiera: fragmenty tekstu z Głównej Kwatery Führera Dyrektywa nr 21 Plan Barbarossa 18 grudnia 1940; orędzie Rządu Radzieckiego; komunikat radzieckiego Biura Informacji o zlikwidowaniu grup hitlerowskich otoczonych na zachód od centralnej części Stalingradu 31 stycznia 1943 r.

Materiał zawiera 10 ilustracji: mapę działań wojennych na froncie wschodnim; mapę II wojna światowa w Europie w latach 1941‑1945; fotografię żołnierzy Wermachtu witanych przez mieszkańców Rygi; zdjęcie jeńców radzieckich; uzbrojenia radzieckiego; niemieckich wojsk pancernych zablokowanych przez zimę; zdjęcie feldmarszałka Friedricha von Paulusa udającego się do niewoli sowieckiej, 7 ćwiczeń, w tym 7 interaktywnych oraz 5 poleceń dla ucznia.

Ćwiczenia znajdujące się na stronie są na zasadzie wyboru poprawnej odpowiedzi, odnoszą się do zdjęć lub fragmentów tekstów. Znajdują się również ćwiczenia podsumowujące oraz jako przypomnienie wcześniejszych wiadomości.

Bibliografia:

  • Źródło: Orędzie Rządu Radzieckiego, [w:] K. Juszczyk, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996.
  • Źródło: Komunikat radzieckiego Biura Informacji o zlikwidowaniu grup wojsk hitlerowskich, otoczonych na zachód od centralnej części Stalingradu – 31 stycznia 1943 roku, [w:] K. Juszczy, T. Maresz, Historia w tekstach źródłowych, Rzeszów 1996, s. 16–17.
  • Źródło: P. Johnson, Historia świata, Londyn 1992, s. 22–23.
  • Źródło: P. Johnson, Historia świata, Londyn 1992, s. 22–23.
  • Źródło: Główna Kwatera Führera, Dyrektywa nr 21. Plan Barbarossa – 18 grudnia 1940, [w:] , Historia w tekstach źródłowych, t. 4, Rzeszów 1996, s. 13–14.