Wokół definicji liczby wymiernej

Schemat zawierający podstawowe wiadomości związane z definiowaniem liczby wymiernej, opracowany na potrzeby kółka matematycznego dla II klasy gimnazjum. Uczniowie uzupełniają schemat, powtarzają i utrwalają sobie definiowanie liczby wymiernej i niewymiernej oraz rozróżnianie liczb i zapis symboliczny zbiorów liczbowych. Otrzymują za wykonanie zadania punkty za aktywność. Schemat można też wykorzystać w wielu różnych innych sytuacjach lekcyjnych, np. na zajęciach wyrównawczych z uczniami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida