„Wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi sobie” (Hannah Arendt) – o przeciwdziałaniu dyskryminacji i negatywnym stereotypom

Materiały edukacyjne kształtujące umiejętności dla budowania własnego systemu wartości oraz wskazujące na konieczność przeciwdziałania negatywnym stereotypom. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, materiał filmowy „Skąd się wziął Murzyn?” oraz dwie karty pracy.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.