Wschody i zachody słońca

Uczniowie ćwiczą m.in. umiejętność odczytywania z kalendarza godzin wschodów i zachodów słońca, potrafią wyjaśnić, dlaczego słońce wschodzi i zachodzi, a także potrafią wyjaśnić, co znaczy „ptasi zegar". Zestaw ilustracji przedstawiających położenie słońca na niebie w różnych porach roku oraz wpływ tego położenia na godziny wschodów i zachodów słońca w różnych porach roku. Ilustracja przedstawiająca godziny śpiewu różnych ptaków charakterystycznych dla danej godziny czy pory dnia. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida