Współczesne idee polityczne

Materiał składa się z sekcji: „Pojęcie ideologii politycznej”, „Okoliczności narodzin i główne założenia liberalizmu”, „Konserwatyzm - jego twórcy i ich poglądy”, „Narodziny idei socjalistycznych i komunistycznych”, „Socjaldemokracja i komunizm”, „Społeczna nauka Kościoła”, „Inne tradycje ideologiczne”, „Inne tradycje ideologiczne”, „Inne tradycje ideologiczne”, „Podsumowanie”.

Materiał zawiera:

- 15 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 6 ćwiczeń, w tym 2 interaktywne;

- odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z systemami partyjnymi, systemami demokratycznymi i niedemokratycznymi oraz cele sformułowane w języku ucznia związane z relacjami między obywatelem a aparatem państwa i ideologiami politycznymi;

- wyjaśnienie pojęcia ideologia polityczna;

- opis założeń liberalizmu;

- galerię zdjęć (John Locke, Karol Monteskiusz, John Stuart Mill);

- opis założeń konserwatyzmu;

- ilustrację, na której przedstawiony jest Edmund Burke;

- opis narodzin idei socjalizmu i komunizmu;

- ilustrację, na której przedstawiono flagę z głowami Marksa, Engelsa i Lenina;

- opis założeń socjaldemokracji i komunizmu;

- opis założeń nauki społecznej Kościoła;

- ilustrację, na której przedstawiono papieża Leona XIII;

- opis założeń faszyzmu i nazizmu;

- zdjęcie na którym znajduje się Benito Mussolini i Adolf Hitler;

- ilustrację flagi włoskiego faszyzmu;

- opis założeń feminizmu;

- ilustrację, która przedstawia symbol Women Power;

- zdjęcie, na którym przedstawiono feministki pikietujące pod Białym Domem;

- film o ruchu feministycznym;

- ilustrację, która przedstawia symbol anarchii;

- opis anarchizmu;

- zdjęcie, na którym został przedstawiony Piotr Proudhon;

- zdjęcie, na którym został przedstawiony Michał Bakunin;

- ilustrację przedstawiającą okładkę książki Piotra Kropotkina;

- podsumowanie materiału na temat ideologii wraz ze schematem, na którym ulokowano poglądy polityczne oraz pięcioma ćwiczeniami (dwa interaktywne).

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida