Współrzędne geograficzne – ćwiczenia

Materiał tekstowy i ilustracyjny zawiera wstępne informacje dotyczące ćwiczeń z określania współrzędnych geograficznych, m.in. pojęcia siatki geograficznej i kartograficznej oraz sposoby na zapamiętanie różnicy między długością a szerokością geograficzną.

Dwie ryciny ilustrujące definicję długości i szerokości geograficznej.

Cztery ćwiczenia z możliwością sprawdzenia poprawnej odpowiedzi dotyczące określania współrzędnych geograficznych (także z dokładnością do minut) wskazanych punktów na mapie oraz rozpoznawania punktów na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych. Materiał zawiera także ilustrację – mapę Morza Alborańskiego (część Morza Śródziemnego).

Cztery polecenia dotyczące odczytywania współrzędnych geograficznych wskazanych punktów na Ziemi. Znajduje się tu także krótka informacja dotycząca GPS.

Ćwiczenie z możliwością sprawdzenia poprawnej odpowiedzi, dotyczące rozpoznawania obiektów na mapie Krety na podstawie dokładnych współrzędnych odczytanych z odbiornika GPS.

Krótki tekst wstępny przed ćwiczeniami dotyczącymi obliczania rozciągłości równoleżnikowej i południkowej.

Trzy ćwiczenia dotyczące obliczania rozciągłości południkowej liczonej w stopniach i w kilometrach oraz rozciągłości równoleżnikowej liczonej w stopniach.

Krótkie podsumowanie materiału dotyczącego ćwiczeń w określaniu współrzędnych geograficznych oraz praca domowa w postaci polecenia dotyczącego m.in. przydatności określania współrzędnych geograficznych.

Słownik pojęć z materiału dotyczącego ćwiczeń w określaniu współrzędnych geograficznych.

Pięć zadań interaktywnych z  materiału dotyczącego ćwiczeń w określaniu współrzędnych geograficznych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida