Wstawianie i modyfikacja tabel

Materiał przedstawia jak wstawić i modyfikować tabele zawiera zrzuty ekranu przykładowych tabel i ćwiczenie

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida