Wszechobecna woda

Prezentacja multimedialna z przyrody dotycząca charakterystyki wód i ich podziału.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida