Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma… O Maćku‑wędrowniku…

Materiał składa się z sekcji: "Sowizdrzalscy pisarze", "W Nowym Świecie", "Cywilizacja odrodzenia", "„Świat na opak”", "Między fantazją a tradycją", "W oparach absurdu", "Pegaz dęba, czyli panopticum poetyckie", "Supermarket jako współczesna kraina marzeń?", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 2 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 29 ćwiczeń, w tym 14 interaktywnych.

Bibliografia:

  • Źródło: Jean Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, tłum. Eligia Bąkowska, Warszawa 1987, s. 272.
  • Źródło: Wstęp, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1985, s. XX.
  • Źródło: Stanisław Grzeszczuk, Wstęp, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1985, s. IX.
  • Źródło: I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku, oprac. Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1991, s. 645–646.
  • Źródło: Kiedy Kara Mustafa…, [w:] Julian Tuwim, Pegaz dęba, Warszawa 2008, s. 376–377.
  • Źródło: Zląkł się zając..., [w:] Julian Tuwim, Pegaz dęba, Warszawa 2008, s. 372–373.
  • Źródło: Siwa kobylina na zapłocie wyszła…, [w:] Julian Tuwim, Pegaz dęba, Warszawa 2008, s. 372.
  • Źródło: Witold Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej" przełomu XVI i XVII wieku, Szczecin 2010, s. 420.
  • Źródło: Nowy Świat i jego zalecenia, [w:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. Stanisław Grzeszczuk, Wrocław 1985, s. 329–331.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida