Wybieram zawód - pakiet edukacyjny dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Pakiet narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

W skład pakietu wchodzą:

  • "Poznaję zawody" - poradnik dla uczniów
  • "Od zabawy do zawodu" - poradnik dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych
  • "Kim zostanie moje dziecko?" - poradnik dla rodziców
  • "Barwy Preferencji Zawodowych" - narzędzie do pomiaru preferencji zawodowych
  • "Skala Postaw Twórczych versus Odtwórczych" - podręcznik oraz narzędzie
  • „Mały Kosmita” - narzędzie do badania Postaw Radzenia Sobie w Sytuacjach Trudnych Społecznie
  • "Kwestionariusz Nastawień Intrapersonalnych, Interpersonalnych i Nastawień wobec Świata" - podręcznik oraz narzędzie
  • "Niezbędnik" - materiały metodyczne na zieloną szkołę dla doradców zawodowych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.