Strona główna Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Podsumowanie
Powrót

Wybrane regiony świata. Relacje: człowiek – przyroda – gospodarka. Podsumowanie

Materiał składa się z sekcji: „1. Azja – kontynent kontrastów geograficznych”, „2. Azja – najstarsze cywilizacje. Ludność Azji”, „3. Chiny – najludniejszy kraj świata”, „4. Japonia – cechy środowiska przyrodniczego, nowoczesna gospodarka”, „5. Azja Południowo‑Wschodnia – rolnictwo”, „6. Indie – kontrasty społeczne i gospodarcze”, „7. Bliski Wschód – gospodarka, kultura, konflikty zbrojne”, „8. Afryka – strefy klimatyczne, roślinne i glebowe”, „9. Afryka – formy gospodarowania w strefie Sahelu”, „10. Rozwój gospodarczy i poziom życia w krajach afrykańskich”, „11. Ameryka Północna i Ameryka Południowa – zróżnicowanie ludności”, „12. Brazylia – eksploatacja lasów Amazonii, wielkie miasta”, „13. Stany Zjednoczone Ameryki – światowa potęga gospodarcza”, „14. Australia – środowisko przyrodnicze, cechy gospodarki”, „15. Arktyka i Antarktyka – środowisko geograficzne”, „Zadania”.

Materiał zawiera 25 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków).