Wybrane zagadnienia z prawa cywilnego

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Scenariusz zajęć, w trakcie których uczniowie zapoznają się z podstawowymi pojęciami z dziedziny prawa cywilnego i procedurami odnośnie sporządzania umów, spisywania testamentu, dziedziczenia, zawarcia i rozwiązania małżeństwa, ustalenia ojcostwa itp. Zwraca uwagę na możliwość wystąpienia różnic w wykładni przepisów i konieczność odwołań do wyższej instancji przy rozwiązaniu konkretnych problemów prawnych (apelacja).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.