Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoła podstawowa
Wychowanie fizyczne
Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie fizyczne
Udostępnij

Publikacja jest wyczerpującym kompendium o pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo. Nauczyciel znajdzie tutaj rozwiązania praktyczne począwszy od metod, form, sposobów po przykłady zabaw gier sportowych

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida