Wychowanie fizyczne - praca z uczniem zdolnym

Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Szkoła podstawowa
Wychowanie fizyczne
Szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie fizyczne
Udostępnij

Publikacja jest wyczerpującym kompendium o pracy z uczniem uzdolnionym ruchowo. Nauczyciel znajdzie tutaj rozwiązania praktyczne począwszy od metod, form, sposobów po przykłady zabaw gier sportowych