Strona główna Wykazać się empatią
Powrót

Wykazać się empatią

Materiał podzielony jest na sekcje: „O autorce”, „O utworze”, „Poczwarka”, „Dary Pana”, „Konteksty”, „Empatia – tylko dla młodych panien?”, „Zadaniowo”.

Materiał składa się z 7 poleceń, 15 ćwiczeń, w tym 10 interaktywnych, słów‑kluczy.

Materiał zawiera dwa fragmenty powieści Poczwarka Doroty Terakowskiej, a także fragment książki Twórcze pisanie dla młodych panien Izabeli Filipiak.

Bibliografia:

  • Źródło: Izabela Filipiak, Twórcze pisanie dla młodych panien, Warszawa 1999, s. 155–215.
  • Źródło: Dorota Terakowska, Poczwarka, Kraków 2004, s. 8–28.
  • Źródło: Dorota Terakowska, Poczwarka, Kraków 2004, s. 20.