Wykonanie makiety: „W zagrodzie wiejskiej” z wykorzystaniem darów jesieni oraz pudełek po zapałkach

Scenariusz zajęć poświęconych rozwijaniu u uczniów klasy III szkoły podstawowej wyobraźni twórczej, zdolności manualnych oraz umiejętności pracy w zespole.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.