Wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący, że wypadki komunikacyjne to nie tylko wypadki drogowe. Fotografia uszkodzonego samolotu pasażerskiego.  Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą wypadków, katastrof i awarii.

Charakterystyka przyczyn i skutków katastrof i awarii.Ciekawostka dotycząca katastrof. Ilustracja efektów katastrofy galerii handlowej.

Charakterystyka postępowania w przypadku wypadku drogowego. Ilustracja przedstawia numery alarmowe najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Tekst zawiera wyszczególnione zasady postępowania podczas awarii i katastrof.

Podsumowanie zagadnień obejmujących wypadki komunikacyjne, awarie i katastrofy. Polecenia dla ucznia dotyczą postępowania podczas wypadku drogowego - zderzenie autobusu i auta osobowego zilustrowane na zdjęciu, oraz katastrof antropogenicznych.

Słowniczek pojęć obejmujących terminy: wypadek komunikacyjny, awaria, katastrofa.

Zestaw sześciu zadań interaktywnych dotyczących wypadków komunikacyjnych, awarii i katastrof.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida