Wypowiedź też może mieć styl!

Materiał składa się z sekcji: "Style językowe i ich cechy", "Zadaniowo".

Materiał zawiera 5 ilustracji, 7 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: Agnieszka Warnke, Aby język polski był bardziej polski, dostępny w internecie: https://culture.pl/pl/artykul/aby-jezyk-polski-byl-bardziej-polski [dostęp 4.06.2021].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida