Wyrosła na nieboskłonie

Materiał składa się z audiobooka z nagraniem wiersza Andrzeja Bursy „Tęcza”. Ponadto zawiera 10 ilustracji, 18 ćwiczeń (w tym 12 interaktywnych). Ćwiczenia skłaniają ucznia do poszukiwań informacji o tęczy w internecie, określania podmiotu lirycznego, wskazywania elementów baśniowych i realistycznych w wierszu.

Bibliografia:

  • Źródło: Justine Gourdeau, Tęcza, tłum. Anita Bokwa, Agnieszka Wypych, 2003, dostępny w internecie: http://klimat.czn.uj.edu.pl/enid/3__S_o_ce_i_chmury/-_T_cza_47j.html [dostęp 14.02.2022], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
  • Źródło: Księga Rodzaju, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003, s. 31.
  • Źródło: Apokalipsa św. Jana, [w:] Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003, s. 1427–1428.
  • Źródło: Dorothea Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. Paweł Pachciarek, Ryszard Turzyński, Wanda Zakrzewska, Warszawa 2001, s. 107–108.
  • Źródło: Andrzej Bursa, Tęcza, [w:] tegoż, Wiersze, Kraków 1958, s. 112.
  • Źródło: Anna Woźniak, Skąd się wzięła tęcza?, 11.08.2020, dostępny w internecie: https://www.wysokieobcasy.pl/Instytut/7,163393,26201157,skad-sie-wziela-tecza-i-co-sprawia-ze-rozpala-nasza-wyobraznie.html?disableRedirects=true [dostęp 14.02.2022], Materiał wykorzystany na podstawie art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida