Wytrzymać wszystko. O harcie ducha i samotnych zmaganiach z losem

Zasób zawiera: ogólne informacje o samotności człowieka; polecenie pracy ze słownikiem symboli; współczesną fotografię morza.

Zasób zawiera: fotografię i biogram Ernesta Hemingwaya, informacje o jego dziele oraz współczesne zdjęcie marlina.

Zasób zawiera: obszerny fragment utworu Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya (zmagania z marlinem) oraz fotografię Henry'ego „Mike'a” Stratera i Ernesta Hemingway'a.

Zasób zawiera: grafikę Stary człowiek i morze, cztery ćwiczenia interaktywne dotyczące rozumienia tekstu oraz polecenia otwarte związane z charakterystyką Santiago i jego stosunku do marlina.

Zasób zawiera: fragment książki Marlin i rekin. Parę słów o książce Stary człowiek i morze” Keiichiego Harada, dwa ćwiczenia interaktywne związane z rozumieniem tekstu oraz polecenia otwarte dotyczące wyszukiwania informacji, symboliki morza i żywiołów.

Zasób zawiera: interaktywne ćwiczenie typu słowa‑klucze oraz trzy ćwiczenia otwarte - polecenie napisania charakterystyki Santiago, polecenie napisania rozprawki na temat: „Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”, polecenie podania argumentów i przykładów na temat hartu ducha w trakcie dążenia do wyznaczonego sobie celu.

Bibliografia:

  • Źródło: Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze, tłum. Bronisław Zieliński, Warszawa 1988, s. 46–55.
  • Źródło: Keiichi Harada, Marlin i rekin. Parę słów o książce „Stary człowiek i morze”, [w:] Hemingway w oczach krytyki światowej, tłum. Maria Skroczyńska, wybór Leszek Elektorowicz, Warszawa 1968, s. 407–409.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida