Wyżyna Śląska – krajobraz miejsko - przemysłowy

Materiał składa się z sekcji: "1. Środowisko i bogactwa Wyżyny Śląskiej", "2. Przemysł na Wyżynie Śląskiej – korzyści i straty", "Podsumowanie", "Zadania". Przedstawiono w nim bogactwa naturalne Wyżyny Śląskiej, ich znaczenie dla człowieka. Zwrócono w nim uwagę na niekorzystne zmiany w środowisku wywołane eksploatacją zasobów naturalnych.

Materiał zawiera 8 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), w tym zdjęcie umożliwiające wirtualny spacer po Pustyni Błędowskiej. Zawarto 4 ćwiczenia, w tym 4 interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Dla zweryfikowania wiedzy o bogactwach naturalnych wyżyny wykorzystano zadania wielokrotnego wyboru i typu prawda - fałsz . Zastosowano też tekst z lukami sprawdzający wiedzę o pochodzeniu węgla kamiennego.

W słowniku zdefiniowano pojęcia: Barbórka, gwara śląska, hałda, krajobraz przekształcony, rekultywacja, szkody górnicze

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska - Szczygieł

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida