Zaburzenia psychiczne typowe dla okresu adolescencji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Matematyka
Udostępnij

Poradnik psychologiczno-pedagogiczny omawiający częste zaburzenia okresu dojrzewania: depresję, zaburzenia jedzenia, zaburzenia zachowania i emocji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.