Zabytki i style - ćwiczenia

Karta pracy ucznia - może stanowić uzupełnienie do lekcji, w trakcie której uczeń poznaje różne style architektoniczne i lokalizację wybranych zabytków europejskich.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.