Zabytki Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Dolnego Śląska

Prezentacja zajęć poświęconych zabytkom i sposobom dbania o nie. Celem lekcji jest również kształtowanie szacunku do zabytków i nauczenie pojęć związanych z ochroną zabytków.

Prezentację pn. „Jura Krakowsko–Częstochowska i Zabytki Dolnego Śląska” można użyć zamiast ilustracji pokazujących różne zabytki i muzea lub jako ich uzupełnienie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.