Zachody Słońca względem pór roku

Tablica przedstawia różnice występujące w pozornej wędrówce Słońca po nieboskłonie w różnych porach roku.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.