Zachowanie bezpieczeństwa ratownika, uczestników oraz świadków wypadku

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący o konieczności bezwzględnej dbałości o bezpieczeństwo ratownika. 

Wskazanie jak wiedza i umiejętności są niezbędne do zrozumienia lekcji.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą zagrożeń i bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.

Opis argumentów przemawiających za bezpiecznym udzielaniem pierwszej pomocy. Opis sankcji karnej za nie udzielenie pierwszej pomocy. Polecenie 1 dotyczy możliwości pociągnięcia ratownika do odpowiedzialności karnej.

Opis zagrożeń pochodzących od poszkodowanego, konieczność stosowania rękawiczek ochronnych podczas udzielania pierwszej pomocy. Ilustracja przedstawia opatrywanie krwawiącej rany przedramienia.

Polecenie 1 dotyczy listy zagrożeń pochodzących od poszkodowanego. Polecenie 2 dotyczy zagrożeń dla poszkodowanego i ratownika podczas wypadku drogowego przedstawionego na ilustracji. Ilustracja przedstawia samochód na krawędzi mostu. Uszkodzone zostały barierki mostu samochód częściowo wisi nad nurtem rzeki.

Charakterystyka konieczności zachowania bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. Zalecenie stosowania jednorazowego sprzętu ochronnego. Film prezentuje aseptyczne zdejmowanie rękawiczek.

Podsumowanie i wypunktowanie informacji na temat zachowania bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy. Polecenie 4.1 dotyczy zagrożeń podczas czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia.

Słownik definicji z zakresu bezpieczeństwa ratownika, uczestników oraz świadków wypadku. Terminy: aseptyka, gruźlica, HIV, pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, ratowanie życia, ratowanie zdrowia, bezpieczeństwo ratownika

Interaktywny zestaw czterech zadań z zakresu bezpieczeństwa ratownika, uczestników oraz świadków wypadku.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida