Zachowanie się cieczy w u-rurkach

Schemat przedstawia zasadę zachowania się cieczy znajdujących się w „u-rurkach”.W zależności od tego, czy ciecz jest jednorodna czy niejednorodna, zmienia się poziom cieczy w przeciwległych końcach rurek. Materiał można przedstawić podczas omawiania zachowania się cieczy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.