Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy. Moduł III. Scenariusze lekcji

Szkoła ponadpodstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Udostępnij

Scenariusze lekcji z zakresu bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń poznaje zagadnienia: zagrożenia w pracy, oświetlenie, hałas i wibracje w miejscu pracy, zagrożenia czynnikami chemicznymi i biologicznymi, ocena ryzyka w miejscu pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida