Zagrożenia w czasie wojny

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu zagrożeń czasu wojny. Wskazanie jakie wiadomości i umiejętności są niezbędne dla zrozumienia lekcji. 

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą konfliktów zbrojnych, wojen i środków walki stosowanych we współczesnych konfliktach zbrojnych.

Sekcja zawiera charakterystykę wojny i konfliktu zbrojnego. Wyszczególniono warunki zaistnienia wojny i konfliktu zbrojnego. Ciekawostka dotyczy stron konfliktu zbrojnego.

Sekcja zawiera tabelę z typologią wojen i konfliktów zbrojnych. Ilustracja przedstawia dwóch zamaskowanych mężczyzn z bronią długą – uczestników wojny w Syrii. Polecenie 2 dotyczy przyporządkowania wojen i konfliktów zbrojnych do właściwej kategorii zapisanej w tabeli.

Sekcja zawiera opis najważniejszych międzynarodowych dokumentów dotyczących prowadzenia wojny (Pakt Ligi Narodów, Traktat przeciwwojenny, Karta Narodów Zjednoczonych). Ilustracja 1 przedstawia oryginał Karty Narodów Zjednoczonych. Ilustracja 2 składa się z dwóch zdjęć przedstawiających grupę mężczyzn przy stole podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco w 1945 r.

Sekcja zawiera opisy i ilustracje dotyczące broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia. Dokonano podziału i charakterystyki broni konwencjonalnej. Galeria 1 zawiera cztery zdjęcia przedstawiające poszczególne rodzaje broni (biała, miotająca, palna, rakietowa). Dokonano podziału i charakterystyki broni masowego rażenia (jądrowej, biologicznej i chemicznej). Polecenie 2 dotyczy posiadania broni jądrowej przez państwa na świecie i analizy statystyk wybuchów jądrowych przedstawionych na wykresie. Wykres przedstawia statystyki próbnych wybuchów jądrowych w latach 1945–1998. Ilustracja 1 przedstawia zmianę skórną na przedramieniu mężczyzny spowodowaną przez wąglika. Ilustracja 2 przedstawia żołnierzy w kombinezonach ochronnych i maskach. Scharakteryzowane bojowe środki trujące. Ilustracja 3 przedstawia pojemniki z gazem musztardowym.

Praca domowa dla ucznia dotyczy porównania historycznego i współczesnego sposobu prowadzenia wojen i konfliktów zbrojnych.

Zestaw 5 zadań interaktywnych dotyczących zagrożeń czasu wojny.

Zagrożenia czasu wojny. Słowniczek najistotniejszych pojęć dotyczących wojen, konfliktów zbrojnych, broni konwencjonalnej i masowego rażenia: bojowe środki trujące, BŚT, Bojowe Środki Pomocnicze, BŚP, botulina, broń konwencjonalna, broń masowego rażenia, BMR, fosgen, iperyt, Karta Narodów Zjednoczonych, KNZ, kobalt, konflikt globalny, konflikt lokalny, konflikt międzynarodowy, konflikt regionalny, konflikt wewnętrzny, Liga Narodów, LSD, Organizacja Narodów Zjednoczonych, ONZ, Pakt Brianda‑Kelloga, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Rada Bezpieczeństwa ONZ, RB ONZ, rycyna, sarin, tabun, toksyczne środki przemysłowe, TŚP, wojna agresywna, wojna etniczna, wojna kolonialna, wojna lądowa, wojna legalna, wojna morska, wojna narodowowyzwoleńcza, wojna nielegalna, wojna niesprawiedliwa, wojna obronna, wojna powietrzna, wojna prewencyjna, wojna religijna, wojna secesyjna, wojna sprawiedliwa, wojna totalna.

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Balcerowicz, Siły Zbrojne w stanie pokoju, kryzysu. wojny, Warszawa 2010, s. 146. Cytat za: Opracowane za : Z. Cesarz, E. Stadtmiller, Problemy polityczne współczesnego świata, Wrocław 1998, s. 75-80.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida