Zanieczyszczenia powietrza

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z danym tematem, oraz cele sformułowane w języku ucznia.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

  • tekstu głównego, zawierającego segmenty
    • „Źródła zanieczyszczeń powietrza”;
    • „Skutki zanieczyszczenia powietrza”;
    • „Ochrona powietrza";
  • podsumowania;
  • słownika;
  • ćwiczeń.

Ponadto materiał obejmuje 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), trzy filmy, jeden wykres interaktywny, dwie mapy myśli, symulację interaktywną, sześć poleceń w ramach tekstu głównego, porządkujących na bieżąco informacje, oraz osiem interaktywnych ćwiczeń sprawdzających zdobyte wiadomości.

Słownik pojęć posiada wyjaśnienia terminów „kwaśne opady”, „efekt cieplarniany”, „freony”, „ozon”, „dziura ozonowa” oraz „smog".

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida