Zapotrzebowanie na sole mineralne i ich rola

Szkoła podstawowa
Przyroda
Technika
Biologia
Udostępnij

Tablica przedstawia zapotrzebowania nastolatków na składniki pokarmowe w formie wykresów, z podaniem przykładowych produktów zawierających omawiane składniki. Omawia, jaką funkcje pełnią te składniki w organizmie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida