Zasada zachowania pędu 1

Schemat przedstawia zasadę zachowania pędu, która mówi, iż jeżeli mamy dwie identyczne kule i jedna z nich jest w spoczynku, a druga porusza się z prędkością V, to po zderzeniu kula, która znajdowała się w spoczynku, zacznie poruszać się z prędkością V, natomiast kula, która poruszała się przed zderzeniem, zatrzyma się. Materiał może być przydatny do zilustrowania zasady zachowania pędu, podczas realizowania tematów z dynamiki.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida