Zasady klasyfikacji organizmów

W materiale przedstawiono zasady klasyfikacji biologicznej organizmów. Materiał zawiera:

1. Starter, w którym znajduje się portret Karola Linneusza, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tym tematem oraz cele sformułowane w języku ucznia.

2. Rozdział: Próba opanowania chaosu, czyli początki systematyki, który zawiera schemat jednego z pierwszych naukowych podziałów systematycznych zwierząt oraz ćwiczenie.

3. Rozdział: Gatunek biologiczny, który zawiera ćwiczenie, infografikę z zasadami tworzenia nazw gatunkowych i dwie ciekawostki rysunków/zdjęć z przykładami nazewnictwa gatunków, zdjęcie przedstawiające szkielet psa rasy dog i psa rasy chihuahua.

4. Rozdział: Sztuczne i naturalne systemy klasyfikacji organizmów, który zawiera ciekawostkę, zdjęcia rekina i delfina, schemat systemów klasyfikacji organizmów oraz schemat drzewa rodowego ssaków.

5. Rozdział: Jednostki klasyfikacji biologicznej, który zawiera schemat przedstawiający jednostki systematyczne, film pt. Klasyfikacja niedźwiedzia brunatnego, ćwiczenie oraz ciekawostkę z rysunkiem pająka i sunika.

6. Rozdział: Klucze do oznaczania organizmów, który zawiera schemat przykładowego klucza numerycznego do oznaczania wybranych krajowych przedstawicieli drzew iglastych na podstawie budowy igieł, schemat przykładowego klucza graficznego do oznaczania wybranych krajowych przedstawicieli drzew iglastych na podstawie budowy szyszek oraz ćwiczenie.

7. Podsumowanie.zawierające pracę domową, na którą składają się 2 ćwiczenia.

9. Słownik zawierający wyjaśnienia terminów: Arystoteles, biochemia, biogeografia, biologia molekularna, botanika, gatunek, genetyka, jednostka taksonomiczna, klucz do oznaczania, Linneusz Karol, mikrobiologia, paleobiologia, systematyka, Teofrast, zoologia.

10. Zestaw 5 ćwiczeń interaktywnych i notatnik

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida