Zasady pracy przyrodnika

Wprowadzenie do zagadnienia poznawania przyrody z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Starter wzbogacono ilustracją przedstawiającą wykorzystanie lupy podczas obserwacji w terenie. Zamieszczono też wykaz treści, które uczeń powinien znać oraz cele nauczania sformułowane w języku ucznia - kryteria sukcesu.

Omówienie znaczenia zmysłów człowieka w poznawaniu przyrody. Do tekstu dołączono galerię fotografii tych narządów z opisem. Zamieszczono ciekawostkę o znaczeniu języka u węży, który jest narządem zmysłu węchu. Na początku i na końcu opisywanej jednostki znajdują się pytania pobudzające ucznia do myślenia.

Prezentacja zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania doświadczeń w pracowni przyrodniczej, a także podczas obserwacji prowadzonych w terenie. W przypadku zajęć w terenie zwrócono uwagę na odpowiedni ubiór oraz zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, trujących roślin oraz niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Tekst wzbogacono galerią zdjęć wybranych zwierząt, które mogą być niebezpieczne dla człowieka oraz fotografiami przedstawiającymi zagrożenia ze strony roślin i zjawisk pogodowych.

Materiał składa się z sekcji "1. Jak dbamy o przyrodę?", "Bezpiecznie w pracowni i w trenie", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 29 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), , 6 ćwiczeń interaktywnych z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi, w tym zadania na dobieranie, prawda/fałsz, wielokrotny wybór- sprawdzające znajomość zasad bezpieczeństwa w pracy przyrodnika oraz wiedzę o zmysłach człowieka w poznawaniu przyrody.

Aktualizacja tekstu: Marta Majbrodzka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida