Zastosowania równania prostej: wysokości, środkowe, symetralne boków trójkąta

Wyznaczanie równania symetralnej odcinka. Sprawdzanie, czy trójkąt jest prostokątny,

Obliczanie pola figur. Obliczanie współrzędnych wierzchołka. Określanie własności figur. Obliczanie długości odcinków w trójkącie.

Obliczanie pola trójkąta. Wyznaczanie współrzędnych punktów A i B tak, aby punkt P był środkiem odcinka AB. Ilustracja interaktywna: obliczanie pola trójkąta.

Wyznaczanie równania symetralnej odcinka. Wyznaczanie równania prostej. Określanie jaką figurą jest opisany wielokąt. Wyznaczanie równania wysokości. Wyznaczanie współrzędnych wierzchołków. Zasób zawiera zadania otwarte z rozwiązaniami.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida