Zawał serca - pierwsza pomoc

Tablica przedstawia sposób postępowania w prazypadku zawału serca.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.