Zdobywamy szczyty (cz. 1)

Dzieci m.in. wskazują charakteystyczne elementy krajobrazu górskiego, wskazują na mapie góry w Polsce, zaznaczają na mapie Sudety. Ilustracja przedstawia mapę Polski z zaznaczonymi pasmami górskimi: Karkonosze, Góry Stołowe, Masyw Śnieżnika. Galeria zdjęć prezentujących wybrane szczyty i charakterystyczne miejsca w Sudetach. 

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.