Strona główna Zdrowie i choroba
Powrót

Zdrowie i choroba

Materiał składa się z sekcji: "1. Jak przenoszą się choroby?", "2. Pasożyty", "3. Choroby pasożytnicze", "Podsumowanie", "Praca domowa", "Słownik", "Zadania", "Notatnik".

Materiał zawiera 15 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 6 ćwiczeń (w tym 4 interaktywne) z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Są to zadania otwarte, zadania na dobieranie oraz typu prawda‑fałsz.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "borelioza", "choroba zakaźna", "glistnica", "owsica", "grzybica", "pasożyt", "roztocza", "tasiemczyca", "tężec", "wszawica', "wrota zakażenia", "wścieklizna".

W materiale scharakteryzowano pospolite choroby zakaźne z uwzględnieniem sposobów ich rozprzestrzeniania się. Dokonano również charakterystyki wybranych chorób pasożytniczych.

Aktualizacja tekstu: Marta Majbrodzka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.