Ze sztuką przez życie - program nauczania plastyki na II etapie edukacyjnym

Program nauczania plastyki Ze sztuką przez życie stanowi autorską propozycję kształcenia plastycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Program składa się z 3 modułów, z których każdy realizowany jest odpowiednio w klasie IV, V i VI. Każdy z modułów podzielony jest na 2 części. Jedna poświęcona jest nabywaniu umiejętności plastycznych, a druga – poszerzaniu wiedzy.

Program nauczania został nagrodzony w II edycji konkursu, ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modelowe programy nauczania zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Program wykorzystuje środki multimedialne oraz materiały edukacyjne dostępne na portalu Scholaris.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida