Zespoły wokalne - karta pracy

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Zespoły wokalne". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z pojęciem zespołów wokalnych. Omówienie rodzajów zespołów wokalnych oraz ich budowy. Wyjaśnienie pojęć: chór amatorski i chór zawodowy. Wskazanie sposobów prowadzenia głosów i chórów. Chóralne zaśpiewanie piosenki „Hej, sokoły” z akompaniamentem nauczyciela oraz a capella. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida