Zjawiska krasowe

Schemat przedstawia najważniejsze formy krasowe. Można go wykorzystać przy omawianiu procesu krasowienia lub wietrzenia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida