Zjawiska krasowe

Scenariusz lekcji poświęconej działalności wód podziemnych – zjawiskom krasowym. Uczniowie dowiadują się, jakie warunki muszą być spełnione, aby zaszedł proces krasowienia, jak przebiega ten proces i jakie formy powstają w jego wyniku. Uczniowie dowiadują się również, które regiony na świecie i w Polsce charakteryzują się rzeźbą krasową oraz jakie zagrożenia dla krasu stwarza działalność człowieka.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida