Zjednoczone Królestwo

Materiał składa się z sekcji: "Odrodzenie - długotrwały proces", "Zjednoczenie Polski: idea i potrzeby społeczne", "Dziedzice królestwa i królowie Polski", "Odrodzone królestwo. Ostatni Piastowie na tronie", "Polska Kazimierza Wielkiego", "Zamiast podsumowania".

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film, 1 ćwiczenie, w tym 1 interaktywne.

Bibliografia:

  • Źródło: J. Dąbrowski, Utwierdzenie państwa polskiego (1321–1384), Kraków 1923, s. 22–23.
  • Źródło: Janko z Czarnkowa o Kazimierzu Wielkim, [w:] Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski, wybór L. Matusik, Wrocław 1972, s. 190–193.
  • Źródło: Założenie Akademii Krakowskiej, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, t. 9, Warszawa 1960, s. 39–40.
  • Źródło: Dokument papieża Jana XXII do księcia Władysława, 1319 r., [w:] Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski, wybór L. Matusik, s. 117–118.
  • Źródło: Rocznik kapituły krakowskiej, [w:] Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski, wybór L. Matusik, Wrocław 1972.
  • Źródło: Żywot św. Stanisława większy, [w:] Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski, wybór L. Matusik, Wrocław 1972, s. 103–104.
  • Źródło: Kronika wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1964, s. 45.
  • Źródło: Statuty synodu w Łęczycy o obowiązkach duchownych, [w:] Teksty źródłowe do ćwiczeń z historii średniowiecznej Polski, wybór L. Matusik, Wrocław 1972, s. 104–105.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida